6 møder første weekend

For Pia har investeringen i en LeadDoubler betydet, at hun kan lave salgsmøder for under 200 kr. / møde