Privatlivspolitik

Privatlivs-politik

Introduktion

Disse betingelser gælder for kunder, der har købt adgang til LeadDoubler platformonen direkte eller via et projekt, hvor platformen benyttes af LeadDoublers konsulenter i forbindelse med en leverance til kunden.

 

LeadDoubler er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne privatlivspolitik fortæller dig om hvordan vi indsamler, overfører, bruger, behandler og beskytter oplysninger, som vi kan indsamle om dig via vores hjemmeside www.leaddoubler.dk eller ethvert underdomæne vi måtte have.

 

Når du opretter en bruger på vores platform, accepterer du vores vilkår og betingelser.

Ejerskab

LeadDoubler softwaren må ikke kopieres eller bruges uden forudgående godkendelse, dog må licenshavere benytte softwaren som der gives adgang til via dashboard.

Deling og samarbejde

LeadDoubler platformen må kun bruges af ét selskab eller én virksomhed eller én organisation. Leads eller andre resultater, der laves vha. den eller de beregnere / tests eller værktøjer, der bygges og hostes via LeadDoubler må som udgangspunkt ikke sælges, deles eller distribueres internt i kæder, franchise-setup eller via eksterne partnere eller kunder.

Beskyttelse

HVERKEN LEADDOUBLER ELLER NOGEN AF DERES ANSATTE ELLER LICENSGIVERE KAN GØRES ANSVARLIGE FOR SKADER, DER ER FORÅRSAGET AF SOFTWAREN, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDIREKTE, HÆNDELIGE, SPECIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER, ELLER ERSTARTNING FOR DRIFTSTAB, ERSTATNING FOR TAB AF ØKONOMISK BESPARELSE, INDTÆGT ELLER DATA, DER ER AFHOLDT AF KUNDER ELLER TREDJEPARTER, SELVOM UDVIKLEREN HAR RÅDGIVET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN ERSTATNING. I TILFÆLDE, HVOR STATEN ELLER LANDET IKKE TILLADER SÅDAN BEGRÆNSNING, BEGRÆNSES ANSVARET I ALLE TILFÆLDE TIL PRISEN FOR DEN KØBTE LICENS.

Garanti

Leveret software, beregnere og flows som defineret i kontrakter er omfattet af en 3 måneders garantiperiode – hvis det er tilladt efter loven – fra anskaffelsestidspunktet. Inden for denne periode har kunden ret til at kræve rettelse af fejl eller udskiftning, hvis der er tale om ansvar fra forhandlerens side. Hvis en begrænsning på 3 måneder ikke er tilladt, så er den tilladte minimumsperiode angivet.

 

Et brud på garantien defineres som fravær af eller defekt drift af en funktion under garanti, der ikke omfatter (i) softwarens egnethed til et bestemt formål eller (ii) justering af udgifter og gebyrer eller begrænsning af adgang til udviklede flows og beregnere. Inden indgåelse af aftalen har kunden pligt til at undersøge, om den købte software er egnet til det tiltænkte formål af juridiske eller andre årsager.

 

Hvis LeadDoubler ikke er villig til eller kan fjerne fejl eller levere erstatningsvare har kunden ret til at kræve ophævelse af kontrakten eller modtage passende rabat på købsprisen.

Betaling og opretholdelse af ejerskab

Kunden har kun adgang til softwareplatformen når alle betalinger er betalt rettidigt. Modtages betaling ikke rettidigt i forhold til fremsendte faktura, forbeholder leverandøren retten til at fjerne adgangen til platformen uden varsel.

 

LeadDoubler forbeholder sig retten til at lukke for en kundes konto uden varsel i tilfælde af at systemet misbruges eller bruges på upassende vis.

Cookies

Hos LeadDoubler bruger vi cookies til at give dig en bedre brugeroplevelse. I nogle tilfælde bruger vi tredjeparts cookies som eksempelvis Google Analytics til brugersporing.

Indsamling og brug af ikke-personlig information

Når du tilgår og bruger vores domæne eller ethvert underdomæne vi ejer, kan vi indsamle oplysninger af ikke-personlig karakter. For eksempel kan vi indsamle hvilken browser og operativsystem du bruger, den gennemsnitlige tid du bruger på vores hjemmeside, og hvilket land du besøger fra.

 

Disse oplysninger er generelle, og de er ikke personlige. Du kan derfor ikke genkendes ud fra den indsamlede information herfra.

Generelt

Med LeadDoubler kan vores brugere oprette beregnere, tests og landing pages. Hertil giver brugerne selv de oplysninger, som de ønsker at bruge på deres bruger. Den individuelle bruger beslutter selv hvilke informationer der bliver indsamlet, og hvordan de administrerer disse oplysninger.

 

Vi tager ikke på noget tidspunkt ansvar for, hvad vores brugere offentliggør på vores platform, domæne eller andre steder som hører under LeadDoubler A/S.

Slettelse af information

Vi er forpligtet til at fuldføre dit ønske om at blive slettet fra vores systemer. Når du indsender en anmodning om at blive slettet, sker det inden for en rimelig tid efter at anmodningen er fremsat. Vi sletter dine personlige oplysninger fra vores systemer, når vi bliver bedt om det.

 

Vi gemmer sikkerhedskopier i op til 90 dage.

Sikkerhed

LeadDoubler tager sikkerheden af personlige oplysninger meget alvorligt. Vi bruger alle slags forskellige teknologier for at sikre, at sikkerheden er den bedste. Vi sørger altid for, at vores system er opdateret med de nyeste sikkerhedsrettelser.

 

Vi bruger tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre autoriseret videregivelse eller adgang. Personlige data og andre nyttige oplysninger lagres i en sikker cloud-database med begrænset adgang. Kun autoriserede medarbejdere har adgang til denne database.

 

Vi leverer et SSL-certifikat på vores domæner og underdomæner. Vores brugere er i stand til at opsætte beregnere og formularer på standard http-domæner.

 

Data fra beregnere, tests, landing pages og formularer kan automatisk overføres til tredjepartssystemer. Dette er konfigureret af den individuelle bruger på vores platform.

 

LeadDoubler kan ikke pålægges juridisk ansvar for tab af data som følge af brug af systemet. LeadDoubler kan ikke pålægges ansvar for at andre bruger platformen på en måde der ligner kundens.

 

LeadDoubler forbeholder sig ligeledes retten til at ændre alle betingelser med passende varsel.

Hjælp og spørgsmål

Hvis du har nogen form for spørgsmål relateret til privatlivspolitik, cookies eller sikkerhed, er du altid velkommen til at kontakte os på support@leaddoubler.com.

 

Eventuelle sager skal afgøres i Odense stift efter dansk lovgivning.